Your browser does not support JavaScript!
行政單位
行政單位

代表號:(07)262-1941


 

校長/副校長/秘書室

  教務處

校長/副校長/秘書室 董事會   2201   教務處 課務註冊組   2432、2433、2437、2413
校長室   2200   招生組   2431
副校長室   2101   通識教育   2430
秘書室   2888        
             
技術合作處

  學生事務處

技術合作處 就業發展暨   2811、2812   學生事務處 學生行政組   2431、2432
  和春宿舍   3810、3818
推廣教育中心   (07)395-1213   學生輔導中心   2420、2421、2422、2425、2426
研發暨國合中心   2821、2822、2823   原住民族學生資源中心  

 

        軍訓室   2471、2472
               
總務處

  其他行政單位

總務處 庶務組   2511、2512   其他行政單位 人事室   2610、2611
出納組   2521、2522   會計室   2700、2711、2712
文書相關   2531、2532     (07)701-4242#5501
環安相關   2550   教師教學資源中心   2370 ~2375
        創新育成中心    
                 
圖書資訊處

 

圖書資訊處 圖書管理組   2341          
資訊網路組   2332、2333